Copyright© Parafia Bolków. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 0001

Parafia w mediach społecznościowych

Kontakt

pl. Jana Pawła II 1

59-420 Bolków

kancelaria@parafiabolkow.pl

+ 48 757413304

 

NUMER KONTA BANKOWEGO

Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Bolków

26 8647 1059 0411 3700 2004 000

+ 48 757413304

kancelaria@parafiabolkow.pl

pl. Jana Pawła II 1,  59-420 Bolków

Wolbromek 

Kościół św. Barbary w Wolbromku wzmiankowany w 1305 roku obecny wzniesiony w XVII w., przebudowany na początku XVIII w., restaurowany na początku XX w. orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy, z wieżą od zachodu i prostokątnym prezbiterium nakrytym dwuprzęsłowy w sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Do jego wnętrza prowadzi gotycki ostrołuczny portal. W prezbiterium jest barokowy ołtarz, gotycka nisza, sakramentarium i gotycki tryptyk.

Zdjęcia: xWP